Lähetä aineisto

Avaa selaimella sivu https://upload.novela.fi/ ja kirjaudu sisään:

tunnus: Upload
salasana: Upload
 
Kun olet siirtänyt aineiston, lähetä sähköposti osoitteeseen design@novela.fi sekä myyjän/yhteyshenkilön osoitteeseen ja kerro mitä työtä aineistosi koskee.

Kirjaudu sisään

Käyttämämme ohjelmaversiot tuotannossamme:

Mac:
Illustrator CC 2020
Photoshop CC 2020
InDesign CC 2020

Windows:
Illustrator CC 2020
Photoshop CC 2020
InDesign CC 2020

Vastaanotamme tiedostoja jotka on tehty yllämainituilla ohjelmilla. Nimetkää aineisto niin, ettei nimessä ole skandinavisia aakkosia å, ä tai ö eikä erikoismerkkejä. Konvertoikaa tekstit poluiksi, mikäli mahdollista ennen niiden lähettämistä meille. Mikäli konvertointi ei ole mahdollista, sisällyttäkää lähetykseen työssänne käytetyt fontit. Sisällyttäkää myös linkitetyt tiedostot joko .eps-, .tif-, .psd- tai .jpg -muodossa. Kuvaresoluution tulee olla vähintään 100 pixeliä tuumalle (ppi) LOPULLISESSA 1:1 koossa.

Käyttäkää seuraavia väriprofiileja:

Aineistoissa pitää aina olla leikkuuvarat mukana. Jos leikkuuvaroja ei ole, saattaa painotuotteen reunoihin jäädä ei-toivotut valkoiset reunukset.

Ompeluvarat eri jälkikäsittelytavoille:

Voimme vastaanottaa myös PDF-tiedostoja, mikäli ne ovat talletettu käyttäen seuraavia asetuksia:

Grafiikkatiedostojen sisältämät fontit toimivat parhaiten poluiksi muutettuina.