Valo Hotel & Work sai brändi-ilmeen mukaiset opasteet

Referenssi

Valo Hotel & Work sai brändi-ilmeen mukaiset opasteet


Novela suunnitteli ja toteutti sisätilojen opasteet VALO Hotel & Work -tilakonseptiin. Laaja opasteprojekti kattoi rakennuksen sisäopasteet, muun muassa huonenumeroinnit, kerrosopasteet, aulan erikoisopasteet, neuvotteluhuoneiden näkösuojateippaukset ja pistekirjoitusopasteet.

– Vaikka opastemäärä oli melko suuri, Novela suoriutui projektista hienosti. He vastasivat monenlaisiin tarpeisiin nopealla aikataululla, kertoo VALO Hotel & Workin Head of Design Minna Hurme.

Selkeät opasteet varmistavat hyvän asiakaskokemuksen

VALO Hotel & Work on aivan uudenlainen, kahta eri liiketoimintoa yhdistävä tilakonsepti. VALOn tavoitteena on tehostaa rakennusten käyttöä. Vaikka kiinteistöt kuluttavat 40 % kaikesta käytetystä energiasta, ovat esimerkiksi juuri hotellit useimmiten vajaakäytössä. Kiinteistöjen rakentaminen ja ylläpito tuottavat lähes puolet maailman hiilidioksidipäästöistä. Lisäksi ne tuhlaavat energiaa seisomalla tyhjillään suurimman osan ajasta. Erityisesti toimistot ja hotellit ovat käytössä hyvin pienen osan vuorokaudesta.

– Kiinteistön samat tilat toimivat sekä hotellina että työtiloina eri vuorokauden aikoina. VALO kiinteistön lähes jokaisella tilalla on monta eri käyttötarkoitusta. Koska tilat muuntuvat päivän mittaan hotellihuoneesta työtilaksi tai toisin päin, opasteiden pitää vastata molempiin tarpeisiin. Juuri tästä syystä opasteiden suunnittelu muodostui laajaksi projektiksi, sanoo Minna Hurme.

– VALO Hotel & Work pitää sisällään 422 hotelli- ja työhuonetta, 2 ravintolaa, kokous- ja tapahtumatiloja ja wellness-alueen. Suuri rakennus vaatii selkeät opasteet, jotta asiakas löytää helposti haluamansa kohteeseen.

Tavallisten opasteiden lisäksi projekti piti sisällään pistekirjoitusopasteita. Pistekirjoitusopasteet olivat jo rakennusluvassa määriteltyjä, ja niiden määrä VALO kiinteistössä onkin totuttua laajempi.

– Pistekirjoitusopasteita löytyy hissiauloista sekä hisseistä ja myös yleisopaste on käännetty pistekirjoitukseksi. Reitit eri kerroksiin on varustettu pistekirjoitusopasteilla.

Brändi-ilme ohjasi valintoja

Novela räätälöi opasteet aina kohteen mukaan. Opasteiden suunnittelua ohjasivat yrityksen brändi ja haluttu mielikuva. Materiaalitietämys ja kustannustehokkaiden ratkaisujen löytäminen saivat aikaan toimivan ja näyttävän lopputuloksen.

– Novela vastasi kaikkiin meidän tarpeisiimme muun muassa brändiväreissä ja käytetyissä materiaaleissa. Materiaalivalintoja ohjasivat pohjoismaisuus, luonnolliset teemat ja vastuulliset valinnat. Haluamme olla avoimia ja helposti lähestyttäviä, Hurme kertoo.

– Opasteprojektin tekijäksi valikoitui Novela, koska olen tehnyt heidän kanssaan aiemminkin yhteistyötä. Joustavuuden, palvelualttiuden ja nopeuden vuoksi heidän kanssaan on mukava toimia ja ammattitaidon vuoksi voi luottaa laadukkaaseen lopputulokseen. Kuten aiemmin, nytkin Novela selviytyi hienosti!


Ollaanko yhteydessä?